MSB ra mắt bộ ấn phẩm Tết 2024 với thông điệp “chạm” đến trái tim người dùng