Relive “Business Forum 2023: AI & Social Commerce”: Điểm lại các xu hướng nổi bật về AI trong Marketing và Social Commerce