_ WE CARE 

Mục tiêu phát triển bền vững

Entrepreneurs find profit in solving problems & creating values.

Chúng tôi hiểu rằng mọi việc tổ chức mình đang làm đều cần phải mang lại giá trị thiết thực và đóng góp vào sự phát triển bền vững, tốt đẹp cho các bên hữu quan. 

Qua đó, chúng tôi hưởng ứng và lấy cảm hứng từ 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc để áp dụng vào các công việc cụ thể trong tổ chức. 

_ OUR ACTIONS

Chúng tôi hưởng ứng sự phát triển bền vững qua công việc cụ thể

04

Quality Education

Tại THINKDEMY, thông qua dự án 1M Mission - Chúng tôi nỗ lực mang đến kiến thức chất lượng, đa chiều và miễn phí với tới hơn 1 triệu người trẻ Việt. Trong các hoạt động đào tạo, tư vấn hướng đến cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi cũng nỗ lực chắt lọc các tinh hoa kiến thức thế giới gửi gắm đến cộng đồng học viên của mình. 

09

Industry Innovation and Infrastructure

Đóng góp vào sự đổi mới sáng tạo. Tại Think Digital, chúng tôi đề cao sự đổi mới sáng tạo và hiệu quả. Tất cả chúng tôi luôn nỗ lực đưa ra các giải pháp cải tiến, áp dụng công nghệ mới để giúp Khách hàng hiệu quả, thành công hơn trong hoạt động Marketing & Sale của họ. 

03

Good Heath & Wellbeing 

 Tại Think Digital, chúng tôi chú trọng vào việc nâng cao sức khoẻ và đời sống tin thần cho toàn thể các thành viên thông qua các hoạt động khuyến khích vận động thể chất, thực hành mindfulness. Các chính sách bảo hiểm nâng cao của chúng tôi cũng cố gắng bảo vệ tối đa cho các thành viên của công ty. 

05

Gender Equality

Tại Think Digital, chúng tôi tôn trọng sự đa dạng, khác biết và bình đẳng giới. Chúng tôi tin rằng tính đa dạng và sự tôn trọng là nền tảng cơ bản cho thành công của tổ chức và luôn nỗ lực bảo vệ tính đa dạng, tôn trọng trong tổ chức của mình. 
_TOGETHER 

Be the change you wish to see in the world – Mahatma Gandhi

Chúng tôi tin tưởng và hy vọng các doanh nghiệp Việt cùng nhau chung tay hưởng ứng phong trào phát triển bền vững, góp phần mang lại những giá trị thực và bền vững cho người tiêu dùng và các thế hệ tương lai. 

_ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 

Cách chúng tôi đồng hành cùng xã hội & theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững

1 Million Mission

Dự án nhằm mang lại kiến thức chất lượng, đa chiều, miễn phí đến hơn 1 triệu bạn trẻ. 

Phát triển bền vững

Hưởng ứng và áp dụng 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. 

Open Edu

Đồng hành hỗ trợ Viện Giáo Dục Ired xây dựng trường học khai phóng trực tuyến OpenEdu.