Think Digital triển khai ưu đãi “We Care For Your Brand”

We Care For Your Brand!

(English version bellow)

Kính gửi Quý đối tác,

Với mong muốn chung tay cùng nhãn hàng, thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu và các hoạt động Marketing trong năm 2020, Think Digital Việt Nam chính thức triển khai chương trình “Think Digital – We Care For Your Brand”

Thể lệ chương trình

Thời gian chương trình: Từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/09/2020.

Đối tượng và điều kiện áp dụng: Tất cả chiến dịch quảng cáo của nhãn hiệu triển khai hoặc lên kế  hoạch trong giai đoạn từ 01/07 – 30/09/2020.

Hình thức hỗ trợ:

Think Digital Việt Nam tặng thêm 15% chiết khấu hiện tại cho mỗi chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Google Ads, Facebook Ads, Youtube Ad

*Chiết khấu này có thể áp dụng kèm theo các chiết khấu sẵn có từ các định dạng Quảng cáo.

Vui lòng liên hệ với Think Digital Việt Nam để biết thêm chi tiết.

Áp dụng cho các nền tảng quảng cáo Facebook, Youtube và Google

Chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Thông tin về Think Digital: 

English Version

We Care For Your Brand!

Dear customers,

With the desire to join hands with brands, give an impulse to promote brand development and marketing activities in 2020, Think Digital Vietnam officially launches the program “Think Digital – We Care For Your Brand”.

Program featured

Program period: 01/07/2020 to 30/09/2020

Subjects and conditions of application: All brand advertising campaigns are deployed or scheduled for the period from 01/07/2020 to 30/09/2020.

Form of support:

Think Digital Vietnam offers an additional 15% discount on existing advertising campaigns on Google Ads, Facebook Ads, Youtube Ad platforms.

* This discount may be applied together with discounts available from the Ad formats.

Please contact Think Digital Vietnam for more details.

 

The Media Company You Can Trust.

Tại Think, chúng tôi tin rằng sự TIN TƯỞNG chính là chìa khóa làm nên các dự án thành công, và mang lại giá trị Thật sự cho cả đôi bên (WIN - WIN).